А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

Відділ комунальної власності та орендних відносин

Відділ комунальної власності та орендних відносин

Завдання відділу:

- забезпечує  реалізацію повноважень міської ради у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження комунального майна, управління об'єктами міської комунальної власності на території міської ради в межах, визначених цим положенням;

- готує проекти рішень міської ради та її виконавчого комітету з питань володіння, користування та розпорядження об'єктами комунальної власності.

- опрацьовує заяви на оренду та інші документи, необхідні для укладення договорів оренди.

- здійснює підготовку договорів оренди нерухомого майна комунальної власності та змін до них згідно законодавства України

- веде реєстр договорів оренди комунальної власності;

- забезпечує прозорість та відкритість діяльності шляхом оприлюднення інформації про приватизацію і передачу в оренду комунального майна в засобах масової інформації

- формує та подає на затвердження міською радою перелік суб'єктів (об'єктів) комунальної власності;

- розробляє та вносить пропозиції щодо ефективності використання майна комунальної власності;

- контролює виконання договірних зобов‘язань орендарями та орендодавцем, при необхідності проводить звірку платежів з бухгалтерією управління, платниками.

- організовує проведення конкурсу на право укладення договору оренди комунального майна

   - контролює надходження коштів, одержаних від приватизації, оренди комунального майна до міського бюджету;

- проводить обстеження стану нерухомого майна (будівель, споруд, будинків та інше)

- здійснює підготовку об'єктів комунальної власності до приватизації,

- готує та вносить на розгляд міської ради питання про прийняття майна в комунальну власність, про передачу майна до інших органів місцевого самоврядування, у власність юридичних та фізичних осіб та іншим суб'єктам права власності

- бере участь у прийнятті майна до комунальної власності територіальної громади відповідно до рішень міської ради

- вносить на розгляд міської ради і виконавчого комітету пропозиції щодо списання, передачі з балансу на баланс та користування майна підприємств, установ, організацій міської комунальної власності

- контролює виконання умов договорів оренди об'єктів комунальної власності міської територіальної громади;

- здійснює координаційну, методологічну роботу з питань оренди нерухомого майна, що належить до комунальної власності    територіальної громади.

- виступає організатором конкурсів з приватизації об'єктів комунальної власності, з відбору суб'єктів оціночної діяльності, які будуть залучені до оцінки об'єктів приватизації комунальної власності.

- подає на затвердження міській раді оцінки про вартість майна, що приватизується.

- забезпечує систематичне інформування населення територіальної громади про хід приватизації;

- проводить консультаційну роботу з питань приватизації

- готує та вносить на розгляд міської ради проекти рішень щодо приватизації комунального майна та переліків об'єктів, що не підлягають приватизації.

- розробляє та подає на розгляд міській раді проекти програм приватизації майна, що перебуває у міській комунальній власності, типовий договір купівлі-продажу та забезпечує виконання прийнятих програм.

- розробляє та вносить пропозиції щодо ефективності використання майна міської комунальної власності;

- надає консультаційну допомогу іншим підрозділам міської ради та виконавчого комітету з питань управління, приватизації, оренди майна комунальної власності;

- розглядає, за дорученням міського голови, заяви, пропозиції і скарги громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

 

Робочий розклад:

Робочий час відділу

Пн 08:00-12:00, 13:00-17:00
Вт 08:00-12:00, 13:00-17:00
Ср 08:00-12:00, 13:00-17:00
Чт 08:00-12:00, 13:00-17:00
Пт 08:00-12:00, 13:00-16:00