А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

Відділ земельних відносин, екології та сільського господарства

Відділ земельних відносин, екології та сільського господарства

Завдання відділу:

- організовує роботу щодо забезпечення конституційних та законних прав громадян та юридичних осіб на землю, відповідно до Земельного кодексу України, здійснення просторового планування, спрямованої на охорону навколишнього природного середовища  Кагарлицької міської ради.

- організовує роботу розгляду звернень громадян та юридичних осіб.

- вносить пропозиції до відповідних інстанцій при формуванні та підготовці проектів нормативно – правових актів у галузі регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

- здійснює самоврядний контроль за використанням та охороною земель, надходження орендної плати за землю, контроль за складанням землевпорядної документації, надання пропозицій міській раді при вирішенні питань у галузі земельних відносин, виконання Законів України, актів та доручень Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, актів центральних органів виконавчої влади та інше.

- надає методичну допомоги відділам, службам міської ради при розгляді питань щодо земельних ресурсів Кагарлицької міської ради.

- готує проекти рішень міської ради, виконавчого комітету, розпорядження, що належать до компетенції Відділу.

- здійснює контроль за дотриманням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів місцевого значення.

- готує і вносить на розгляд міської ради пропозиції щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення.

- здійснює прийом громадян та юридичних осіб. Надає роз’яснення щодо відведення та оформлення земельних ділянок в оренду для  будь-якого цільового призначення, передбаченого законом, передачі земельних ділянок безоплатно у власність, викупу земельних ділянок, припинення користування земельними ділянками, вилучення земельних ділянок  для суспільних потреб. Вирішення інших питань передбачених Земельним кодексом та іншими законами України у сфері земельних відносин.

- здійснює координацію дій суб’єктів сфери охорони навколишнього природного середовища на території ради та у межах компетенції, визначеної законодавством України.

- проводить розгляд заяв із повним пакетом документів, необхідних для вирішення питання по суті.

- готує проекти рішень міської ради у сфері земельних відносин та проводить їх погодження відповідно до Регламенту  міської ради.

- виносить на розгляд постійної комісії міської ради з питань водно-земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури,  охорони пам’яток, історичного середовища, зв’язку   проекти рішень, звернення громадян та юридичних осіб у відповідності до Регламенту міської  ради.

- приймає участь в розробці необхідних заходів щодо ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійного лиха, інших надзвичайних ситуацій.

- взаємодіє з органами державної та виконавчої влади у галузі земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища, а також фізичними особами, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності.

- готує матеріали про факти порушень природоохоронного законодавства  на території  Кагарлицької міської ради.

- виконує доручення міського голови  в межах посадових інструкцій працівників.

- виносить на розгляд міської ради пропозиції щодо раціонального використання, охорони земель та просторового планування  на території Кагарлицької міської ради.

- вивчає стан законодавчої бази у галузі земельних відносин , охорони навколишнього середовища та просторового планування.

- бере участь у розробленні програм щодо використання та охорони земель, проведення інвентаризації земель у селах та інших програм пов’язаних із земельними ресурсами Кагарлицької міської ради.

- вносить на розгляд сесії міської ради проекти рішень з питань, що віднесені до компетенції відділу.

- одержує від структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради документи, довідки, інші матеріали, необхідні для виконання покладених на Відділ завдань.

- бере участь у засіданнях постійної комісії міської ради з питань водно-земельних відносин, природокористування, просторового планування території, будівництва, архітектури,  охорони пам’яток, історичного середовища та  зв’язку . 

-  інформує міського голову у разі покладання на Відділ виконання роботи, що не відноситься до функцій Відділу чи виходить за його межі, а також у випадках, коли відповідні виконавчі органи міської  ради чи посадові особи не надають документи, інші матеріали, необхідні для вирішення покладених задач з метою вжиття відповідних заходів.

- залучає за узгодженням з керівником виконавчого органу міської ради відповідних спеціалістів для підготовки нормативних і інших документів, а також для розробки і здійснення заходів, які проводяться Відділом відповідно до покладених на нього завдань.

- бере участь у пленарних засіданнях сесій міської ради, засіданнях постійних комісій міської ради, засіданнях виконавчого комітету міської ради, нарадах, комісіях, робочих групах, утворених міською радою, її виконавчими органами, міським головою.

- скликає наради та організовує семінари з питань, що належать до його компетенції.

 

Робочий розклад:

Робочий час відділу

Пн 08:00-12:00, 13:00-17:00
Вт 08:00-12:00, 13:00-17:00
Ср 08:00-12:00, 13:00-17:00
Чт 08:00-12:00, 13:00-17:00
Пт 08:00-12:00, 13:00-16:00