А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

Юридичний відділ

Юридичний відділ

Основні завдання відділу:

- організовує забезпечення реалізації правової політики у Кагарлицькій міській раді;

- організовує правову роботи, спрямовану на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів структурними підрозділами, апаратом та посадовими особами обласної державної адміністрації під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, представлення інтересів Кагарлицької міської ради в судах.

- сприяє правильному застосуванню актів законодавства, у разі невиконання або порушення їх вимог подає міському голові висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень.

- здійснює методичне керівництво правовою роботою в міській раді, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд міському голові щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності міської ради, вживає заходів щодо впровадження новітніх форм і методів діяльності відділу.

- готує та розглядає проекти актів міської ради, її виконавчого комітету та міського голови, договорів, господарських договорів (контрактів), які надійшли для погодження, з питань, що належать до їх компетенції, готує висновки чи зауваження до них;

- у межах своєї компетенції бере участь у реалізації політики органів місцевого самоврядування у відповідній галузі або сфері діяльності виконавчого органу;

- перевіряє на відповідність законодавству проекти рішень Кагарлицької міської ради та її виконавчих органів, розпоряджень міського голови;

- організовує і веде претензійну та позовну роботу;

- за дорученням міського голови представляє інтереси Кагарлицької міської ради її виконавчих органів та міського голови в судових інстанціях усіх рівнів, інших органах під час розгляду правових питань і спорів з усіма правами та обов’язками сторони по справі, передбаченими чинним законодавством України;

- приймає участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій, інвентаризацій, надає правові висновки за фактами виявлених правопорушень;  

- здійснює методичне керівництво правовою роботою в Кагарлицькій міській раді та її виконавчих органах, подає пропозиції на розгляд Кагарлицького міського голови щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності органу;

- приймає участь у засіданнях виконавчого комітету та сесій Кагарлицької міської ради;

- приймає участь у роботі постійно-діючих та тимчасових комісій, що утворені при Кагарлицькій міській раді та її виконавчих органах, дорадчих і колегіальних органів, робочих групах, нарадах;

- роз’яснює застосування законодавства, надають правові консультації з питань, що належать до компетенції Кагарлицької міської ради та її виконавчих органів;

- за зверненнями депутатів та постійних комісій міської ради надає правові висновки до проектів рішень та надає роз’яснення правового характеру, з питань, які відносяться до компетенції міської ради та її виконавчого комітету;

- аналізує наслідки розгляду позовів і судових справ, вносить міському голові пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення міської ради та її виконавчих органів; за дорученням міського голови сприяє своєчасному вжиттю заходів за протестами та поданням прокуратури, окремими ухвалами суду, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів;

- організовує і проводить роботу, пов'язану із підвищенням рівня знань працівників виконавчих органів міської ради, інформує про нове законодавство, роз'яснює існуючу практику його застосування;

- проводить разом з іншими виконавчими органами міської ради роботу по перегляду актів з метою приведення їх у відповідність із чинним законодавством;

 

Начальник відділу: Лисова Світлана Миколаївна

Головний спеціаліст: Балацька Вікторія Володимирівна

Робочий розклад:

Робочий час відділу

Пн 08:00-12:00, 13:00-17:00
Вт 08:00-12:00, 13:00-17:00
Ср 08:00-12:00, 13:00-17:00
Чт 08:00-12:00, 13:00-17:00
Пт 08:00-12:00, 13:00-16:00