А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

Відділ організаційно-кадрової роботи

Відділ організаційно-кадрової роботи

Завдання відділу:

- організація роботи виконавчого комітету Кагарлицької міської ради;

- реалізація державної політики з питань служби в органах місцевого самоврядування;

- документальне оформлення вступу на службу в органи місцевого самоврядування, її проходження та припинення;

- розробляє проекти рішень Кагарлицької міської ради її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови з питань віднесених до його компетенції;

- розглядає звернення громадян, підприємств, установ, організацій, у тому числі об’єднань громадян, фізичних осіб-підприємців, депутатські звернення та запити у порядку, передбаченому чинним законодавством України, дотримується вимог законодавства про доступ до публічної інформації з питань віднесених до його компетенції:

- забезпечує складання довідкових та інформаційних матеріалів з питань організаційної роботи;

- готує щотижневі плани основних заходів суспільно-політичного, економічного та культурного характеру;

- координує роботу та забезпечує організацію дій при проведенні масових заходів у місті. Організовує і контролює участь виконавчих органів Кагарлицької міської ради у заходах. Взаємодіє в процесі підготовки загальноміських заходів з обласною державною адміністрацією та обласною радою, іншими державними органами;

- здійснює кадрове діловодство щодо керівного складу Кагарлицької міської ради, патронатної служби, керівників та працівників виконавчих органів Кагарлицької міської ради, які не мають статусу юридичної особи та керівників та заступників керівників виконавчих органів, які мають статус юридичної особи;

- організовує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів, організовує навчання посадових осіб місцевого самоврядування виконавчих органів Кагарлицької міської ради;

- у межах своєї компетенції здійснює заходи для забезпечення трудової дисципліни, оформляє документи, пов’язані з проведення службового розслідування та застосування заходів дисциплінарного впливу до працівників кадрове діловодство щодо яких здійснює Відділ.

 

Начальник відділу: Лихошерст Оксана Іванівна

Головний спеціаліст: Павлик Міла Володимирівна

Головний спеціаліст із висвітлення інформації: Семенюк Микола Володимирович

Секретар керівника: Фенно Світлана Михайлівна