А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

Управління фінансів

Управління фінансів

Завдання:

 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінфіну та здійснює контроль за їх реалізацією;

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 3) надає адміністративні послуги відповідно до законодавства;

 4) готує пропозиції щодо фінансового забезпечення заходів соціально-економічного розвитку Кагарлицької міської територіальної громади;

 5) аналізує в межах повноважень стан і тенденції соціально-економічного і культурного розвитку Кагарлицької міської територіальної громади та вживає заходів до усунення недоліків;

 6) готує пропозиції стосовно доцільності запровадження місцевих податків, зборів, пільг, аналізує соціально-економічні показники розвитку Кагарлицької міської територіальної громади та враховує їх під час складання проекту  бюджету;

 7) вносить пропозиції щодо проекту бюджету Кагарлицької міської територіальної громади;

 8) бере участь у:

 підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

розробленні проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

 підготовці звітів міського голови для їх розгляду на сесії Кагарлицької міської ради;

 розробленні проектів розпоряджень міського голови;

 підготовці балансу фінансових ресурсів Кагарлицької міської територіальної громади;

 9) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 10) розробляє і доводить до відома головних розпорядників бюджетних коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

 11) визначає порядок та строки розроблення бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів;

 12) проводить під час складання і розгляду проекту бюджету Кагарлицької міської територіальної громади аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо відповідності такого проекту меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів;

 13) приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозицій щодо проекту  бюджету Кагарлицької міської територіальної громади перед його поданням на розгляд Кагарлицькій міській раді;

14) організовує роботу з підготовки проекту бюджету Кагарлицької міської територіальної громади, визначає за дорученням міського голови порядок і строки подання структурними підрозділами міської ради матеріалів для підготовки проекту  бюджету Кагарлицької міської територіальної громади; складає проект бюджету Кагарлицької міської територіальної громади та прогноз на наступні за планованим два бюджетні періоди;

15) складає і затверджує тимчасовий розпис  бюджету Кагарлицької міської територіальної громади та розпис бюджету Кагарлицької міської територіальної громади, вносить в установленому порядку зміни до розпису бюджету Кагарлицької міської територіальної громади, забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність такого розпису встановленим бюджетним призначенням;

 16) затверджує паспорти бюджетних програм у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі;

 17) проводить в установленому порядку розрахунки між бюджетом Кагарлицької міської територіальної громади та державним, обласним бюджетами;

 18) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з бюджету Кагарлицької міської територіальної громади;

19) погоджує кошториси, плани асигнувань та штатні розписи структурних підрозділів Кагарлицької міської ради;

20) здійснює за участю органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету, прогнозування та аналіз стану надходження доходів до бюджету Кагарлицької міської територіальної громади;

21) організовує виконання бюджету Кагарлицької міської територіальної громади, забезпечує разом з іншими структурними підрозділами Кагарлицької міської ради, територіальними органами податкової служби, територіальними органами Казначейства надходження доходів до бюджету Кагарлицької міської територіальної громади та вжиття заходів до ефективного витрачання бюджетних коштів;

22) забезпечує захист фінансових інтересів держави;

23) готує і подає Кагарлицькій міській раді офіційні висновки про перевиконання (недовиконання) дохідної частини загального фонду бюджету  для прийняття рішення про внесення змін до бюджету Кагарлицької міської територіальної громади, а також про обсяг залишку коштів загального та спеціального (крім власних надходжень) фондів місцевого бюджету;

24) проводить моніторинг змін, що вносяться до бюджету Кагарлицької міської територіальної громади;

25) інформує керівництво Кагарлицької міської ради про стан виконання бюджету Кагарлицької міської територіальної громади за кожний звітний період та подає їм на розгляд річний та квартальний звіти про виконання бюджету Кагарлицької міської територіальної громади;

 26) розглядає звернення щодо виділення коштів з резервного фонду бюджету та готує пропозиції щодо прийняття відповідних рішень;

 27) проводить на основі статистичної, фінансової та бюджетної звітності прогнозні розрахунки аналізу економічного і фінансового стану галузей економіки міської територіальної громади, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

 28) перевіряє правильність складення і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з бюджету міської територіальної громади;

 29) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, підприємств, установ і організацій;

 30) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Кагарлицької міської ради;

31) готує (бере участь у підготовці) у межах своїх повноважень проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп;

32) здійснює контроль за дотриманням бюджетного законодавства щодо  бюджету Кагарлицької міської територіальної громади на всіх стадіях бюджетного процесу;

 33) застосовує попередження про неналежне виконання бюджетного законодавства з вимогою щодо усунення порушення бюджетного законодавства;

 34) приймає рішення про застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства, визначених пунктами 2-5 та 7 частини першої статті 117 Бюджетного кодексу України, у межах установлених повноважень на підставі протоколу про порушення бюджетного законодавства або акта ревізії та доданих до них матеріалів, зокрема, щодо:

 зупинення операцій з бюджетними коштами;

 призупинення бюджетних асигнувань;

 зменшення бюджетних асигнувань;

 повернення бюджетних коштів до відповідного бюджету;

35) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

36) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

 37) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;

 38) організовує роботу з укомплектування, зберігання, ведення обліку та використання архівних документів;

 39) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 40) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 41) забезпечує захист персональних даних;

 42) забезпечує створення належних виробничих та соціально-побутових умов для працівників підрозділу;

 43) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

 

 

Робочий розклад:

Робочий час відділу

Пн 08:00-12:00, 13:00-17:00
Вт 08:00-12:00, 13:00-17:00
Ср 08:00-12:00, 13:00-17:00
Чт 08:00-12:00, 13:00-17:00
Пт 08:00-12:00, 13:00-16:00