А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

Служба у справах дітей та сім’ї

Служба у справах дітей та сім’ї

Основними завданнями Відділу (Служби) є:

- Реалізація в громаді державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

- Безпосереднє ведення справ та координація діяльності викових органів Кагарлицької міської ради, підприємств,установ та організацій з питань дотримання прав та законних інтересі дітей, першочергово дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

- Розроблення і здійснення самостійно або спільно з державними органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності,громадськими організаціями заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів.

-Координація зусиль виконавчих органів Кагарлицької міської ради, правоохоронних органів, підприємств, установ,організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей, організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності.

-Координація діяльності щодо виявлення та захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також безпосереднє ведення їхніх справ.

-Забезпечення додержання вимог чинного законодавства України щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.

-Здійснення контролю у межах повноважень за дотриманням вимог чинного законодавства України щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень.

-Ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів.

-Визначення пріоритетних напрямів поліпшення в громаді становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

-Здійснення контролю за умовами утримання та виховання дітей на території Кагарлицької міської ради, над якими встановлена опіка, піклування, які влаштовані до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу,закладів для дітей-сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціального захисту для дітей, а також до інших закладів та установ, в яких виховуються та утримуються діти, незалежно від форм власності.

-Ведення державної статистики щодо дітей.

- Відповідно до покладених завдань Відділ (Служба):

-Забезпечує в громаді роботу єдиної інформаційно-аналітичної системи «ДІТИ».

-Веде облік нерухомого майна дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

-Здійснює підготовку документів для подальшого прийняття рішення органами опіки та  піклування про:

-Надання дитині статусу дитини – сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування.

-Влаштування дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячих закладів, під опіку, піклування.

-Захист особистих, житлових та майнових прав дітей.

- Реєстрацію народження підкинутої, знайденої дитини.

-Позбавлення батьківських прав.

-Відібрання дитини.

- Вирішення спорів між батьками стосовно місця проживання.

-Вирішення спорів між батьками дитини стосовно  порядку виховання дитини тим із батьків, хто проживає окремо.

- Підтвердження місця проживання дитини під час вирішення питання її тимчасового виїзду за межі України.

-Готує документи для підготовки висновків з питань, віднесених до компетенції органів опіки та піклування.

- Готує документи з питань усиновлення.

- Здійснює контроль за виконанням рішення органів опіки та піклування щодо захисту житлових та майнових прав дітей.

- Здійснює тимчасове влаштування дітей, які залишились без батьківського піклування.

-Формує персональний склад міждисциплінарної команди для організації соціального захисту дітей, які перебувають в складних життєвих обставинах.

- Погоджує виїзд з України дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які не досягли 16 – річного віку.

-Розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних інтересів дитини, яка постраждала від домашнього насильства та дитини , яка вчинила домашнє насильство у будь – якій формі.

-Інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її батьків, інших законних представників, якщо вони не є  кривдниками дитини, а також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь – якій формі, її батьків, інших законних представників про права дитини, заходи та послуги, якими вони можуть скористатися.

-Забезпечує проведення з батьками, іншими законними представниками дитини профілактичної роботи із запобігання домашньому насильству стосовно дітей і за участю дітей, у тому числі із залученням представників уповноважених підрозділів органів Національної поліції України.

-Порушує перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання притягнення до відповідальності згідно із законом посадових осіб у разі невиконання або неналежного виконання ними обов’язків у разі виявлення фактів домашнього насильства, та дітьми, які вчинили домашнє насильство у будь – якій формі.

-Надає органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичну та методичні допомогу, консультації з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

-Готує інформаційно–аналітичні і статистичні матеріали, організовує дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

-Здійснює організацію розроблення і здійснення на території міста заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

- Надає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціально захисту, забезпеченні прав, свобод і законних інтересів дітей.

-Забезпечує роботу комісії з питань захисту прав дитини у громаді.

-Забезпечує організацію та проведення разом з відповідними виконавчими органами Кагарлицької міської ради, науковими установами соціальних досліджень, підготовку систематичних та інформаційних матеріалів про причини  і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчення і поширення міжнародного досвіду з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.

-Забезпечує організацію і проведення разом з іншими виконавчими органами Кагарлицької міської ради, уповноваженими  підрозділами органів Національної поліції України заходів щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, запобігання вчиненню дітьми правопорушень.

-Розробляє та подає на розгляд Кагарлицькій міській раді пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності.

-Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам – вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку в Відділі (Службі) і видає направлення на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною.

-Готує висновки про можливість утворення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу.

-Готує звіти про стан виховання, утримання і розвитку дітей у прийомних сім`ях та дитячих будинках сімейного типу.

-Бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також закладів соціального захисту для дітей у сім`ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей.

-Забезпечує розгляд звернень:

-Власника підприємства, установи або організації усіх форм власності щодо надання письмового дозволу на звільнення працівника молодше 18 років.

-Керівника закладу освіти будь-якого рівня акредитації про погодження відрахування неповнолітнього учня/студента.

- Громадян з питань, віднесених до повноважень Відділу (Служби).

-Сприяє відповідальному ставленню батьків до створення умов, необхідних для всебічного розвитку та виховання дітей.

-Сприяє розвитку різних форм сімейного виховання дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування.

-Проводить інформаційно-роз`яснювальну роботу з питань, що належать до компетенції Відділу (Служби), через засоби масової інформації.

-Здійснює інші функції, які випливають з покладених на Відділ (Службу) завдань, відповідно до чинного законодавства України.

 

Робочий розклад:

Робочий час відділу

Пн 08:00-12:00, 13:00-17:00
Вт 08:00-12:00, 13:00-17:00
Ср 08:00-12:00, 13:00-17:00
Чт 08:00-12:00, 13:00-17:00
Пт 08:00-12:00, 13:00-16:00